"แผนที่โลก EP 4.0"

World map ที่เปิดในโปรเจ็ค Rohan-Ro

"แผนที่ดันเจี้ยน"

ดันเจี้ยน ที่เปิดในโปรเจ็ค Rohan-Ro

Ant Hell
Clock Tower
CT Basement
Geffen
Glast Heim
Hidden Temple
Mjolnir Dead Pit
Orc Dungeon
Prontera Culvert
Payon Cave
Pyramids
Sphinx
Sunken Ship
Toy Factory
Undersea Tunnel