กิลวอร์ Rohan-Class 1 - 30/04/2021 21:00-22:00 PM

edited April 30 in Guild War

กิลวอร์ Rohan-Class 1


วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2563
เวลา 21:00 - 22:00 น.
จะทำการเปิดบ้าน 2 หลัง ดังต่อไปนี้ (เพิ่มความมันส์ด้วยการตัดแมพให้กระชับและบวกกันมากขึ้น)


Scarlet Palace : 3000 บาท


Red Palace : 3000 บาท

หลักฐานการโอนเงิน


Sign In or Register to comment.