วิธีการอัพเดต Patch

เข้าไปที่ Folder Game Rohan-RO

  1. ลบ ไฟล์ Rohan-PATCHER.dat ออกก่อน (เพื่อความสมบูรณ์ของการอัพเดต)
  2. กดตัว Rohan-Patcher เพื่ออัพเดตแพทช์ รอจนเสร็จ กด Start game ได้เลย


Sign In or Register to comment.